Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Trari i paraqitur në figurë balancohet lidhur me pikën e tij të mesit. Pesha e tij është 40N40N. Llogaritni forcën e panjohur FF dhe gjatësinë e trarit.