Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Me anë të koncepteve të qëndrueshmërisë dhe qendrës së masës, shpjegoni këto fakte:

  1. Autobusët me dy kate kanë disa pesha të rënda të vendosura në pjesën e poshtme.
  2. Vinçat kanë një bllok të rëndë betoni në skajin e lirë të krahut ngritës dhe disa blloqe të tjera në bazën e tyre.