Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kush ushtron shtypje më të madhe: forca 100N100N që vepron mbi një sipërfaqe prej 1.0cm2, apo e njëjta forcë mbi sipërfaqen 2.0cm2?