Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Sipërfaqja e basenit të një pishine është e sheshtë e horizontale, me përmasa 10.0m me 4.0m. Po qe se shtypja e ujit në të është 15000 Pa, sa është forca që ushtron uji mbi këtë sipërfaqe?