Kopertina e librit Fizika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 5.14

Zgjidhja e ushtrimit 5.14 të mësimit Kapitulli 5 në librin Fizika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang.

Pyetja

Diagrami paraqet një cisternë me vaj. Dendësia e vajit është 920 kg/m3.

  1. Llogaritni vëllimin e cisternës nga përmasat e dhëna në diagram.
  2. Llogaritni peshën e vajit që ndodhet në cisternë.
  3. Shtypja në fund të cisternës shkaktohet nga pesha e vajit. Llogaritni shtypjen me anë të formulës p=FSp=\dfrac{F}{S}.
  4. Tani llogaritni shtypjen me anë të formulës p=hdgp=hdg. A ju del i njëjti rezultat?