Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Tabela paraqet përfundimet e një eksperimenti ku zgjatet një kordë elastike. Kopjoni dhe plotësoni tabelën, si dhe ndërtoni një grafik që paraqet këto të dhëna.