Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Cili instrument mat:

  1. shtypjen atmosferike?
  2. ndryshimin e shtypjeve?