Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një central elektrik që punon me qymyr prodhon 100MJ energji elektrike dhe merr 400MJ energji nga qymyri. Llogaritni rendimentin e këtij centrali.