Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Në shembujt që vijojnë, energjia potenciale e rëndesës së objektit rritet, mbetet konstante, apo zvogëlohet?

  1. Një mollë bie nga pema.
  2. Një aeroplan fluturon horizontalisht në lartësi 9000m.
  3. Një raketë hidhet drejt qiellit.