Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një gur me peshë 1.0N lëshohet dhe bie. Energjia potenciale e rëndesës së tij zvogëlohet me 100J. Nga ç'lartësi ka rënë guri?