Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Sa energji kinetike mban një top me masë 1.0kg që lëviz me shpejtësi 1.0m/s?