Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Dielli është shumë i nxehtë. Përmendi dy forma të energjisë që vijnë nga Dielli në Tokë.