Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Cila formë e energjisë depozitohet në një sustë të zgjatur?