Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Cili është kuptimi i germave EPG? Si mund t'i japim EPG një objekti?