Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kur vala përhapet nëpër det, uji lëviz lart e poshtë. Cilat janë dy format e energjisë që zotëron vala?