Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Cili është shndërrimi i energjisë që ndodh kur uraniumi përdoret në një central bërthamor për të prodhuar elektricitet?