Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kur duhet më shumë punë, për të ngritur një thes 10kg me qymyr apo 15kg pupla?