Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Vlerësohet se truri i njeriut ka nevojë për një fuqi prej 40W. Sa xhaul për sekondë konsumon truri ynë?