Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një llambë drite transferon 1000J energji në 10s. Sa e ka fuqinë llamba?