Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një motor elektrik transferon 100J në 8.0s. Po qe se më pas transferon të njëjtën sasi energjie në 6.0s, është rritur apo zvogëluar fuqia e motorit?