Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Sa punë kryen një forcë 1.0N që zhvendoset për 1m?
  2. Sa punë kryen një forcë 5.0N që zhvendoset për 2m?