Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Tungsteni shkrin në temperaturë shumë më të lartë se hekuri. Çfarë mund të thoni mbi forcat e bashkëveprimit mes atomeve të tungstenit krahasuar me ato të hekurit?