Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Gjatë nxehjes së një materiali të ngurtë temperatura e tij nuk ndryshon.

  1. Çfarë po ndodh me këtë material?
  2. Ku shkon energjia që i japim atij?