Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kur nxehim një gaz, molekulat e tij lëvizin më shpejt. Me anë të modelit kinetik parashikoni se si do të ndryshojë shtypja e ushtruar nga gazi mbi muret e enës kur e nxehim atë?