Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Vizatoni diagrame që paraqesin grimcat e gazit dhe shpjegoni pse, po të dyfishojmë vëllimin e gazit, përgjysmohet shtypja.