Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Ç'kuptim kanë indekset 1 e 2 në barazimin p1V1=p2V2p_1V_1=p_2V_2?