Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një enë ka 600 litra ajër në shtypje 2 atmosferë. Po qe se shtypja e gazit rritet në 5 atmosferë, sa do të bëhet vëllimi i tij? (Pranojmë se temperatura e ajrit mbetet konstante.)