Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Si quhet temperatura në të cilën gazi kondensohet dhe kthehet në lëng?