Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Si quhet procesi gjatë të cilit lëngu shndërrohet në trup të ngurtë?
  2. Si quhet temperatura ku ndodh kjo?