Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Hidhini një sy figurës 9.3. Çfarë ndodh në pjesën C të saj?
  2. Thoni emrin e substancës apo substancave që janë të pranishme në pjesën D të figurës.