Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Në tabelën 9.2 jepen pikat e shkrirjes dhe vlimit të azotit dhe oksigjenit, përbërësve kryesorë të ajrit. Pse nuk mund të flasim mbi pikat e shkrirjes dhe vlimit të ajrit?