Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Pse modeli kinetik i lëndës quhet kinetik?
  2. Në cilën gjendje agregate molekulat kanë më shumë energji kinetike?