Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Në cilën gjendje agregate molekulat janë të paketuara më pranë njëra-tjetrës?
  2. Në cilën gjendje ato janë më larg njëra-tjetrës?