Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një nxënëse po mbledh ujin në një cilindër të shkallëzuar. Kohën ndërmjet matjeve ajo e përcakton me anë të kronometrit. Në figurë paraqitet niveli i ujit në cilindër në dy çaste të kohës, së bashku me pamjen e kronometrit në këto dy çaste.

Llogaritni:

  1. vëllimin e ujit të grumbulluar ndërmhjet këtyre dy çasteve
  2. intervalin e kohës