Kopertina e librit Fizika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 9

Zgjidhja e ushtrimit 9 të mësimit Pyetje për Kapitullin 1 në librin Fizika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang.

Pyetja

Një nxënëse mendon të identifikojë tre gurë të ndryshëm (A, B e C) me anë të dendësive të tyre. Ajo përcakton masat e tyre me anë të një peshoreje elektronike dhe pastaj përdor metodën e zhvendosjes së lëngut për të përcaktuar vëllimet. Diarami paraqet rezultatet e matjes së vëllimit për gurin A.

  1. Lexoni vëllimin në secilin prej cilindrave të shkallëzuar.
  2. Llogaritni vëllimin VV të gurit A.
  3. Ky gur e ka masën 102 g. Llogaritni dendësinë e tij.
  4. Kopjoni dhe plotësoni tabelën duke shënuar në kolonën përkatëse titullin dhe njësitë dhe duke llogaritur dendësitë.

Në tabelë jepen matjet për gurët B e C.