Kopertina e librit Fizika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 11

Zgjidhja e ushtrimit 11 të mësimit Pyetje për Kapitullin 10 në librin Fizika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang.

Pyetja

Termometri me lëng i paraqitur në figurë e ka shkallën nga 10°-10\degreeC në 110°110\degreeC.

  1. Dy nga temperaturat e shënuara në termometër njihen si pika të fiksuara. Thoni vlerat e këtyre pikave të fiksuara në gradë Celsius.
  2. Termometri futet në ujë që vlon. i) Çfarë ndodh me lëngun kur temperatura e tij rritet? ii) Çfarë shohim të ndodhë me shtyllën e lëngut që ndodhet në tubin kapilar kur termometri futet në ujin që vlon?
  3. Në një ditë të caktuar në një vend të ftohtë, temperatura e ajrit është 12°-12\degreeC. Kopjoni diagramin e termometrit dhe me një shigjetë tregoni deri ku do të vijë shtylla e lëngut në atë temperaturë.