Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Grafiku shpejtësi-kohë që paraqet një pjesë të rrugës së një treni është vijë e drejtë horizontale.

Çfarë do të thotë kjo lidhur me shpejtësinë dhe nxitimin e trenit?