Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një vrapuese përshpejton nga prehja me nxitim 4.0 m/s2 në 2.3 s. Sa do të jetë shpejtësia e saj në fund të këtij intervali kohor?