Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Grafiku paraqet si ndryshon shpejtësia e një makine gjatë udhëtimit.

  1. Në cilën (cilat) pjesë makina ecën me nxitim zero?
  2. Në cilën (cilat) pjesë nxitimi është konstant?
  3. Çfarë mund të thoni mbi nxitimin në pjesët e tjera?