Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Tabela paraqet ndryshimin mes madhësive skalare e vektoriale.

  1. Kopjoni tabelën dhe plotësoni shtyllën e parë me fjalët vektor e skalar në rreshtin e duhur.
  2. Shkruani fjalët e mëposhtme në rreshtin e duhur të kolonës së tretë:

madhësi e shpejtësisë; shpejtësi; largësi; nxitim; peshë