Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Tabela paraqet largësinë e përshkuar nga një makinë gjatë një udhëtimi të shkurtër.

  1. Vizatoni grafikun largësi-kohë që paraqet këto të dhëna.
  2. Çfarë kuptoni lidhur me shpejtësinë e makinës nga forma e grafikut?