Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Grafiku paraqet largësinë e përshkuar nga një vagon në malet ruse përgjatë shinave. Vagoni përshkon gjatësinë e shinave e pastaj kthehet në pozicionin fillestar. Studioni grafikun dhe thoni cila nga pikat përputhet më mirë me përshkrimet që vijojnë. Jepni arsyen pse keni zgjedhur atë pikë.

  1. Vagoni nuk lëviz
  2. Vagoni po lëviz me shpejtësi maksimale
  3. Vagoni po përshpejton
  4. Vagoni po ngadalëson
  5. Vagoni fillon rrugën e kthimit