Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kush do të prodhojë nxitim më të madh: një forcë prej 10N10N që vepron mbi një masë prej 5 kg apo një forcë prej 5N5N që vepron mbi një masë 10 kg?