Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Çfarë force nevojitet për t'i dhënë nxitimin 5.0 m/s2 një mase prej 20 kg?