Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një tren me masë 800 000 kg po ngadalëson. Sa e ka nxitimin, po qe se forca e frenimit është 1 400 000 NN?