Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një makinë përshpejton nga 12 m/s në 20 m/s në 6.4 s. Po qe se masa e makinës është 1200 kg, sa duhet të jetë forca e ushtruar nga motori?