Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Fusha e rëndesës së Hënës është më e dobët se ajo e Tokës. Ajo e tërheq një kilogram me një forcë prej 1.6N1.6N. Sa do të peshojë një masë 50 kg në Hënë?