Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Si quhet forca që shkaktohet nga tërheqja e Tokës mbi një objekt?