Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Veprimi i një force bën që një objekt me masë të marrë nxitim.

  1. Shkruani formulën që lidh madhësitë forcë, masë dhe nxitim.
  2. Kopjoni tabelën e mëposhtme dhe plotësoni kolonën e dytë.
  3. Në kolonën e tretë shkruani nëse madhësia është skalare apo vektoriale.