Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Pse ka kuptim që forcat t'i përfaqësojmë me anë të një shigjete?
  2. Pse masa nuk duhet të paraqitet me anë të një shigjete?